Календар подій

14/12

Науковий семінар «Митець в умовах тоталітарної системи» запрошує до участі

Київ

16:00 Музей видатних діячів української культури, вул. Саксаганського, 97

Науковий семінар «Митець в умовах тоталітарної системи» запрошує до участі

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького запрошують на ХІV науковий семінар
«Визначні особистості, митці, діячі науки і культури в умовах тоталітарної системи» (у рамках щорічного проекту – науковий семінар «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.»), що відбудеться 14 грудня 2018 року о 11:00 за адресою вул. Саксаганського, 93, музей Михайла Старицького.

 

 

Для участі у семінарі необхідно до 8 грудня 2018 року подати до оргкомітету:

  • тези доповіді обсягом до 5000 знаків;
  • заявку, в якій подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;
  • тези доповіді та заявку на участь у семінарі прохання подавати в електронному та роздрукованому вигляді (на папері формату А4) особисто чи надсилати на зазначену нижче поштову адресу або e-mail;
  • організаційний внесок – 50 грн.

 

 

 

Заявлені на семінар доповіді будуть опубліковані окремим збірником.
Електронний варіант збірника буде доступний на сайті Музею mvduk.kiev.ua (у розділі «Видання»).

 

 

Вимоги до оформлення статей:

  • матеріали подаються українською мовою; обсяг – 12 сторінок; шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм.; абзац – 15 мм.;
  • ім’я та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,0 інтервалу посередині симетрично до тексту – назва статті; після цього через 1,0 інтервалу – основний текст; в кінці через 1,0 інтервалу симетрично до тексту заголовок «Джерела та література»; нумерований список літератури подається у алфавітному порядку через 1 інтервал, кожна позиція списку починається з абзацу;
  • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті, архівної справи) і сторінки (аркуша) за зразком: [2, с. 13], [12, арк. 147], [10, s. 88];
  • цитування джерел допускається як українською мовою, так і мовою оригіналу;
  • матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді в 1 примірнику на папері формату А4;
  • матеріали, які не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

 

 

Термін подання матеріалів до збірника – до 30 січня 2019 року.
Організатори залишають за собою право відбору матеріалів для публікації.

 

 

Адреса оргкомітету: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 97, Музей видатних діячів українського культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького.
Контактні телефони: (044) 289-57-52, 288-06-18, 284-37-63.
e-mail: seminar_mvduk@ukr.net

 

 

 

Подія на Фейсбуці

 

 

Подія на Фейсбуці

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект