Календар подій

24/05

Триває програма поповнення фондів публічних бібліотек

Київ

14:00 Інститут книги, вул. Лаврська, 9, корп. 20

Триває програма поповнення фондів публічних бібліотек

Український інститут книги розпочав прийом пропозицій щодо закупівлі книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2019 році від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

До розгляду приймають пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції кількістю від 500 до 3 000 примірників, виданої не раніше 2018 року, яка перебуває у вільному продажі та інформація про це розміщена у відкритих джерелах, та яка за цільовим призначенням належить до

 • науково-популярних;
 • довідкових;
 • літературно-художніх;
 • громадсько-політичних видань;
 • а також для дітей та юнацтва.

Умови участі

Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції, до якої додають:

 1. лист-подання на ім’я директорки державної установи «Український інститут книги» Коваль О. А., складений у довільній формі державною мовою та підписаний уповноваженою особою видавця, в якому повідомляє про пропонування книжкової продукції до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів та зазначає, що видання пропонованої продукції не здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
 2. перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору, та у форматі електронної таблиці, яка надсилається виключно на електронну адресу pbf2018@ukr.net ;
 3. завірені в установленому порядку копії:
  • свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
  • статуту видавця – юридичної особи;
  • документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця (довіреність та витяг з наказу, протоколу загальних зборів тощо).
 4. по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі (по одному примірнику кожної запропонованої книжки). Книжки мають бути складені та подані за порядком згідно Переліку книжкової продукції (додаток 1 до Порядку відбору). До кожної книжки додають завірені в установленому порядку копії:
  1. документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі); У разі якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається його переклад українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.
  2. анотованої каталожної картки (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі), що включає відомості про видання: автора (авторів), назву, рік видання, вихідні дані, міжнародний стандартний номер книги, класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації, анотацію (у вигляді якісної ксерокопії відповідної сторінки видання, завіреної підписом уповноваженої особи видавця). Якщо в книжці немає бібліографічного опису (каталожної картки), видавець готує його окремо і роздруковує на окремому аркуші та завіряє підписом та печаткою (за наявності).

 

Зверніть увагу, що повноту і достовірність відомостей, зазначених у листі-поданні та документах (поданих до Інституту), забезпечує видавець.

 

До розгляду не приймають пропозиції щодо:

 • книжкової продукції, видання якої здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
 • підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових праць для закладів вищої освіти, наукових монографій тощо;
 • навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти;
 • книжкової продукції, в якій основний текст (оригінальний літературний твір українською мовою, переклад оригінального твору іноземної літератури українською мовою) є суспільним надбанням;
 • книжкової продукції, яка вже придбавалась Інститутом для поповнення бібліотечних фондів, за рахунок коштів державного бюджету;
 • брошур та книжкової продукції у м’якій обкладинці;
 • альбомів, атласів, картографічних та нотних видань.

 

Інститут приймає пропозиції з 6 по 24 травня 2019 року в робочі дні з 9-00 до 14-00 за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20.

 

Пропозиції до Інституту подає представник видавця особисто або надсилає поштою з доставкою на адресу Інституту у вказані в цьому оголошені строки. Пропозиції, надіслані поштою, приймаються Інститутом за умови присутності представника видавництва або з замовленням послуги «Контроль поштучної передачі» (передбачає опис вмісту посилки). Своєчасність поштового подання відповідає даті відправлення видавцем.

 

Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених Порядком відбору та зазначених вище, не розглядаються та видавцю не повертаються.

 

Відповідальний за приймання документів від Інституту: начальник відділу підтримки книговидання Марченко Юрій Іванович.

 

Телефони для довідок: (044) 290-05-09, (050) 918-34-38, (063) 776-13-78, (096) 310-76-22. E-mail: pbf2018@ukr.net

 

Рекомендації для видавців за лінком.

 

Деталі на сайті Інституту книги

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект