Календар подій

20/11

Заочна конференція про розвиток креативний індустрій запрошує до участі

Україна

23:59

Заочна конференція про розвиток креативний індустрій запрошує до участі

23 листопада 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній заочній науковій конференції «Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини», організованої Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики. 

 

 

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру і визначила їх як вид економічної діяльності, що має потенціал для створення доданої вартості та робочих місць через культурне або колективне вираження. Практичний досвід багатьох країн свідчить про те, що формування інноваційно-креативного сектора є необхідною умовою сталого розвитку сучасних міст і територій.

 

 

Мета конференції – активізувати культурний потенціал країни через поширення інформації щодо найкращого досвіду залучення сектору культурних та креативних індустрій для розвитку малих та великих територій.

 

 

Тематика конференції:
Стан культурних та креативних індустрій в Україні.
Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід.
Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини.

 

 

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

 

 

Форма участі: Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua. Публікація тез і статтей у паперовому виданні Центру «Вісник Українського центру культурних досліджень», що видаватиметься наприкінці поточного року.

 

 

Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2018 року:

 • заповнити форму заявки
 • надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com 
 • тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

 

 

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок
Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

 

 

Інформація щодо організаційного внеску:
Український центр культурних досліджень
код ЄДРПОУ 02215041
Р/рахунок 31252272103507
в Держказначейській службі України, м. Києва
МФО 820172
Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ) (вкажіть дату проведення)

 

 

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 19.11 – 200 грн.
Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 19.11 – 250 грн.
Вартість вказана без врахування ПДВ

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

 1. об’єм статті від 5 до 10 сторінок
 2. редактор Word 97-2003;
 3. шрифт Times New Roman;
 4. кегль 14;
 5. інтервал 1,5;
 6. абзацний відступ – 1.25;
 7. усі поля – 2 см;
 8. посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера – джерела в алфавітному списку;
 9. після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12];
 10. ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 11. через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
 12. після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
 13. через один інтервал подається текст статті;
 14. після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово використані джерела;
 15. нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
 16. література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

 

Координатор конференції: Ковальчук Ірина Михайлівна, роб. тел. +38 044 272 45 50

 

 

 

Подія на Фейсбуці

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект